Skip to content

EPOS Sennheiser SP30Tไร้สาย

SENNHEISER
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
EPOS | Sennheiser SP30T ลำโพงสำหรับประชุม หรือ Conference วัสดุระดับดีเยี่ยมเชื่อมต่อได้ทั้งมีสายและไร้สายรับผู้ร่วมประชุมในห้องสูงสุดถึง 8 คนปุ่มควบคุมให้มาแบบครบครันทุกฟังก์ชั่นไมค์สามารถตัดเสียงแทรกได้
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150