Skip to content

เครื่องจักร โรงงาน

ปั๊มของเหลว-หนืด ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
สงขลา 10250
ปั๊มคลอรีน เครื่องเติมสารละลายอัตโนมัติสำหรับสระว่ายน้ำ
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
ระยอง 10250
ปั๊มจ่ายสารละลาย เติมคลอรีนอัตโนมัติ เพื่อการปรับสภาพน้ำในอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
สงขลา 10250
ปั๊มซีไอพีน้ำร้อน ปั๊มสารเคมีความเข้มข้นสูง Centrifugal pump SS316L
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
จำหน่ายปั๊มสูฐส่ง ปั๊มเคมีและน้ำยา KUTE
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
พิจิตร
ปั๊มสูบส่งน้ำร้อน สำหรับการ cleaning system
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
พิจิตร 10250
ปั๊มสูบส่งมูลสัตว์ เข้าบ่อหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
นครราชสีมา 10250
ปั๊มสูบส่งไซรัป ปั๊มส่วนผสมในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
สมุทรสาคร 10250
ปั๊มเซนทิฟูกัลที่ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
ฉะเชิงเทรา 10250
ร่วมสร้างธุรกิจจำหน่ายสารเคมีให้เติบโตไปด้วยกันกับปั๊มเคมีคุณภาพ
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
บริษัทเอส ไรคส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรป สำหรับสูบส่งของเหลว สารเคมี ของหนืด สำหรับภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมี สี ชุบ เคลือบ เซรามิก ปิโตรเคมี
รวมถึงระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำ สระว่ายน้ำ ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคาร ห้องปฎิบัติการ ด้วยปั๊มคุณภาพสูง ผลิตและนำเข้าจากยุโรปแท้ 100%
และยังมีอะไหล่สำหรับหรับการบำรุงรักษาครบทุกชิ่นจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
หนองคาย 10250
เครื่องสูบส่งกรดซัลโฟมิก ปั๊มกรดอะซิติก ปั๊มกรดไกลโคลิก ปั๊มกรดฟอร์มิก
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
จำหน่ายปั๊มเคมี ปั๊มสูบส่ง และน้ำยา KUTE
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
0917741198
Address
สุพรรณบุรี