Skip to content

Router 3G/4G

TENDA 4G07 Router 4G LTE CAT.4 Download 150M/Upload 50M Dual-band Wi-Fi
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
TENDA 4G680 คือเราเตอร์ 4G LTE ของเราที่มีเทคโนโลยี LTE ล่าสุด เพียงแค่ใส่ซิมการ์ดที่คุณเลือกและคุณจะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รองรับอุปกรณ์หลายเครื่องอุปกรณ์รองรับเทคโนโลยี VOLTE และ CSFB และด้วยการเชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์ไร้สาย
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150