Grandstream

VoIP Store ขายสินค้าระบบโทรศัพท์ IPPhone
Address: บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
151/268 ซ.พระรามที่2 ซอย 33, ถ.พระราม2, แขวงบางมด, เขตจอมทอง กทม.
10150
Rating (average):
(0)
Business Genre:
Short Business Description:
จำหน่ายอุปกรณ์ ไอพีโพน IP Phone, CCTV, IP Camera, IP PBX, ติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบไวไฟ
Long Business Description:

MNC Store จำหน่ายอุปกรณ์ ไอพีโพน IP Phone ยี่ห้อ Grandstream, Yealink, Fanvil จำหน่ายพร้อมติดตั้ง

CCTV, IP Camera, กล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Hikvision จำหน่ายพร้อมติดตั้ง

IP PBX ยี่ห้อ Grandstream Openvox MNC Issabel Elastix จำหน่อยและติดตั้ง

ติดตั้งระบบโทรศัพท์ Call center, ระบบกล้องวงจรปิด CCTV, ระบบไวไฟ Hotspot

ออกแบบติดตั้งระบบ Lan Network ต่างๆ

Business Phone Number:
02-077-2672
ระบบโทรศัพท์ IP PBX ขนาดกลาง
Address: 10150
Rating (average):
(0)
Business Genre:
Short Business Description:
เราคือผู้จำหน่ายระบบโทรศัพท์ IPPBX ยี่ห้อ OpenVox และ Grandstream มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานตั้งแต่ ขนาดเล็กผู้ใช้งาน 1-3 คน ไปจนถึงระบบใหญ่ๆผู้ใช้งานระบบหลักร้อย
Long Business Description:

เรามีอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ IPPBX ยี่ห้อ OpenVox และ Grandstream หลายๆรุ่น เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่น Analog Gateway หรือ ATA , อุปกรณ์ E1 Gateway, อุปกรณ์ 3G Gateway
พร้อมบริการติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพ ทำงานด้านนี้มาโดยตรงกว่า 10 ปี ลูกค้าจึงมันใจได้ว่า จะได้สินค้าและบริการที่ดีแน่นอน

Business Phone Number:
02-077-2672
MNC Store
Address: 10150
Rating (average):
(0)
Business Genre:
Short Business Description:
จำหน่ายอุปกรณ์ ไอพีโพน IP Phone, CCTV, IP Camera, IP PBX, ติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบไวไฟ
Long Business Description:

MNC Store จำหน่ายอุปกรณ์ ไอพีโพน IP Phone ยี่ห้อ Grandstream, Yealink, Fanvil จำหน่ายพร้อมติดตั้ง

CCTV, IP Camera, กล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ Hikvision จำหน่ายพร้อมติดตั้ง

IP PBX ยี่ห้อ Grandstream Openvox Issabel Elastix จำหน่อยและติดตั้ง

ติดตั้งระบบโทรศัพท์, ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบไวไฟ

Business Website Address:
Business Phone Number:
02-077-5965