Skip to content

โซล่าเซลล์ 200 วัตต์ ราคา

AP-SP-033-BLA Allpower
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
Allpowers เป็นบริษัทที่ทำการผลิตและพัฒนาในด้านของแผงโซล่าเซลและแบตเตอรี่เป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผงโซล่าเซลที่ได้ทำการผลิตขึ้นนั้นได้ใช้วัสดุ ที่เรียกว่าโพลีคาร์บอเนต เป็นวัสดุที่รวมแสงได้ดี ถ้าทำการเทียบแผงโซล่าเซลล์กับที่มีทั่วไป ประสิทธิภาพจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าถึง 17-19% สำหรับ
รุ่น AP-SP-033-BLA สามารถผลิตพลังงานกระแสไฟอยู่ที่ 200 วัตต์
นอกจากนี้ตัวแผงโซล่าเซลล์ สามารถในการปรับแรงดันไฟฟ้าได้อัตโนมัติ ตัวแผงโซล่าเซลถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา พกพาไปได้ทุกสถานที่ มีความกะทัดรัด
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150