Skip to content

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเคลื่อนที่

แบตเตอรี่สำรอง Power Bank, power bank 220v, เครื่องสํารองไฟ 220v
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบพกพา ALLPOWERS AP-SP-005-BLA อาจเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เล็กและเบาที่สุดในตลาดในกลุ่มที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งจุดเด่นมีความหนาแน่นสูงช่วยให้มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด แหล่งจ่ายไฟที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบสำหรับทำกิจกรรมนอกสถานที่เช่น การตั้งแคมป์ เป็นต้น เครื่องสำรองไฟ AP-SP-005-BLA มีไฟที่ตัวเครื่องเพื่อใช้ในการส่องสว่างในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังสามารถชาร์ทตั้งแต่อุปกรณ์ โทรศัพท์ แล็ปท็อป ทีวี จนไปถึงตู้เย็นขนาดเล็ก มีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ต ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ 12V เป็น ซ็อกเก็ต เอาไว้ต่อกับทีวี หรือตู้เย็นขนาดเล็ก , เอาต์พุต DC มีขนาด 12v กับ 15A , พอร์ต USB มีจำนวน 3 พอร์ต , เอาต์พุต Type-C มี 1 พอร์ต , การชาร์จแบบไร้สายและซ็อกเก็ต AC สองช่อง ในกรณีที่ไฟได้ทำการสำรองไว้นั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้งานนั้นสามารถชาร์จใหม่ได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
ALLPOWERS AP-SS-009-BLA
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
ALLPOWER ได้ทำการทุ่มเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่าล้านบาทในการทำวิจัยและพัฒนาระบบการเป็นสถานีไฟฟ้าแบบพกพาและยังมีเทคโนโลยีชิปแสงอาทิตย์แล้วยังมีการผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตร เป็น
สถานีไฟฟ้าพกพา 1000W
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา = สถานีไฟฟ้าแบบพกพา + แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบพกพา
จากสิ่งที่ไม่คาดคิดไปจนถึงการวางแผนมาอย่างดีคุณสามารถใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาได้ทุกอย่าง แบตเตอรี่จัดเก็บและแผงโซลาร์เซลล์ที่ทนทานของเรารวมกันเป็นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณออกไปข้างนอก มีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ต: ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ 12V, เอาต์พุต DC 12v / 15A , พอร์ต USB ที่ชาร์จเร็ว Type-C 2 ช่อง และซ็อกเก็ต AC 4 ช่อง สามารถชาร์จใหม่ได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์, เต้ารับผนัง, รถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150
แบตเตอรี่สำรอง 372Wh/100500 mAh, Lithium Battery
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าแบบพกพา ALLPOWERS AP-SP-005-BLA เรียกได้ว่าอาจเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟเล็กและเบาที่สุดตัวหนึ่งก็ว่าได้ นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ข้อดีของแบตชนิดนี้คือความหนาแน่นสูงช่วยให้มีขนาดกะทัดรัดมากกว่าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบเดิม ซึ่งในการตั้งแคมป์หรือการสำรองไฟฟ้าในการออกนอกสถานที่หรือในยามที่มีเหตุฉุกเฉินสามารถเปิดหลอดไฟที่ตัวเครื่องได้เพื่อให้แสงสว่าง ตัวเครื่องสำรองไปสามารถจ่ายไฟให้กับทีวีขนาดเล็ก และ ตู้เย็นขนาดเล็ก แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่อง CPAP ตัวเครื่องมีช้อง Output 6 port ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ หรือจ่ายไฟให้กับตู้เย็นขนาดเล็กได้ 12V, เอาต์พุต DC 12v / 15A สองพอร์ต, พอร์ต USB ที่ชาร์จเร็ว 3 พอร์ต, เอาต์พุต Type-C หนึ่งช่อง, การชาร์จแบบไร้สายและซ็อกเก็ต AC สองช่อง สามารถชาร์จใหม่ได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ / เต้ารับผนัง / แบตเตอรี่รถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
แบตเตอรี่สำรอง 666Wh/185000mAh, Lithium-Ion Battery
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า แบบพกพา ALLPOWERS รุ่น AP-SS-007-BLA อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดเล็กและเบาที่สุดในตลาด ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีความปลอดภัยและมีความหนาแน่นสูงช่วยทำให้ AP-SS-007-BLA มีขนาดกะทัดรัดกว่าแบตเตอรี่ที่เป็นแบบตะกั่วกรด แหล่งจ่ายไฟในรูปแบบนอกกริดซึ่งเหมาะกับการตั้งแคมป์หรือการสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินสามารถเปิดหลอดไฟที่ตัวเครื่องได้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแสงสว่าง นอกจากนี้ตัวเครื่องยังรองรับการชาร์ทโทรศัพท์ แล็ปท็อป ทีวีรวมไปถึงตู้เย็นขนาดเล็ก แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่อง CPAP มีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ต: ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ 12V, เอาต์พุต DC 12v / 15A สองพอร์ต, พอร์ต USB ที่ชาร์จเร็ว 3 พอร์ต, เอาต์พุต Type-C หนึ่งช่อง, ตัวเครื่องรองรับการชาร์จแบบไร้สายและมีซ็อกเก็ต AC สองช่อง ตัวเครื่องสำรองไฟนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซล, เต้ารับผนัง, รถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
EN300WLPD, พาวเวอร์แบงค์ Yoobao 300 วัตต์
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า แบบพกพา ALLPOWERS รุ่น AP-SS-007-BLA อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งจ่ายไฟที่มีขนาดเล็กและเบาที่สุดในตลาด ส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีความปลอดภัยและมีความหนาแน่นสูงช่วยทำให้ AP-SS-007-BLA มีขนาดกะทัดรัดกว่าแบตเตอรี่ที่เป็นแบบตะกั่วกรด แหล่งจ่ายไฟในรูปแบบนอกกริดซึ่งเหมาะกับการตั้งแคมป์หรือการสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินสามารถเปิดหลอดไฟที่ตัวเครื่องได้ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการแสงสว่าง นอกจากนี้ตัวเครื่องยังรองรับการชาร์ทโทรศัพท์ แล็ปท็อป ทีวีรวมไปถึงตู้เย็นขนาดเล็ก แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่อง CPAP มีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ต: ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ 12V, เอาต์พุต DC 12v / 15A สองพอร์ต, พอร์ต USB ที่ชาร์จเร็ว 3 พอร์ต, เอาต์พุต Type-C หนึ่งช่อง, ตัวเครื่องรองรับการชาร์จแบบไร้สายและมีซ็อกเก็ต AC สองช่อง ตัวเครื่องสำรองไฟนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซล, เต้ารับผนัง, รถยนต์
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
เพาเวอร์แบงค์ EN600W
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
AllPOWERS ได้มีการทุ่มเงินมากกว่าล้านในการวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดสถานีไฟฟ้าแบบพกพาและเทคโนโลยีชิปแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้ทำการผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตร: สถานีไฟฟ้าพกพา 1000W
ด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาเรียกได้ว่าเป็นสถานีไฟฟ้าแบบพกพา + แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบพกพา
จากสิ่งที่ไม่คาดคิดไปจนถึงการวางแผนมาอย่างดีคุณสามารถใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาได้ทุกอย่างทุกสถานที่ ในส่วนของการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าและไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ทนทานของเรารวมกันเป็นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพลักแอนด์เพลย์ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้คุณออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่น การท่องเที่ยว การตั้งแคมป์ การเดินป่า หรือการตกปลาทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ต ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ 12V, เอาต์พุต DC 12v / 15A , พอร์ต USB ที่ชาร์จเร็ว Type-C 2 ช่อง และซ็อกเก็ต AC 4 ช่อง สามารถชาร์จใหม่ได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์, เต้ารับผนัง, รถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150