Skip to content

ราคา Vigor 3220

DRAYTEK
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
DrayTek Vigor3220 เป็นเร้าเตอร์ที่มีระบบไฟร์วอลล์ในตัว , สามารถทำเป็น VPN เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างสาขา ที่เป็นแบบบรอดแบนด์ Quad-WAN ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับในการใช้งานเชิงธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการความปลอดภัยในเครือข่าย มีพอร์ต Ethernet WAN 4 พอร์ต และพอร์ต Gigabit Ethernet LAN 1 พอร์ต มีพอร์ต USB 2 พอร์ตซึ่งรองรับการใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อ 3G / 4G สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน เร้าเตอร์จะแจกจ่ายเซสชั่นผ่าน WAN อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์ให้มากที่สุดรวมทั้งสามารถกำหนดค่าแบนด์วิดท์ในแต่ละพอร์ตเพื่อให้มีการใช้แบนด์วิดท์อย่างเหมาะสม ในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของ VPN ที่เป็นจุดเด่นของ Vigor3220 รองรับการใช้งาน VPN พร้อมกัน 200 ช่อง พร้อมด้วย IPsec VPN สูงสุด 200 Mbps
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150