Default title

รับเหมาก่อสร้าง

Sort By: Date postedDate last modified
Nextplus engineering 3
Address: 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
10230
Long Business Description:

คุยกับวิศวกร Next Plus – ก่อสร้างยังไง ปลอดภัย ป้องกันแผ่นดินไหว
หากต้องสร้างอาคารสำนักงงาน โรงงาน หรือที่อยู่อาศัยนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องพื้นที่จะทรุด สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากอีกอย่างคือ แผ่นดินไหว แผ่นดินไหว เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเมื่อย้อนดูในประเทศไทยเรา เคยมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวในระดับ 5-6 ริคเตอร์มาแล้ว โดยมีรอยเลื่อนหลักๆสองแห่งคือ รอยเลื่อนแม่ทา บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี จนทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ค่อนข้างปลอดจากภัยธรรมชาติ เป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติอีกประเทศหนึ่งทีเดียว ดังนั้นการเตรียมพร้อมในด้านการออกแบบ และ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของอาคาร เพื่อรับมือกับแผ่นดินไหว เพื่อให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิต และ ทรัพย์สินน้อยที่สุดจึงเป็นมาตรการบรรเทาภัยที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง

ลำดับแรกของการออกแบบอาคารให้ต้านทานแผ่นดินไหวได้ วิศวกรผู้ออกแบบจะต้องพิจารณารูปแบบของอาคารก่อน โดยต้องคำนึงถึงระบบโครงสร้าง (Structure), การยึดชิ้นส่วนต่างๆ (Anchorage), การยึดโยงโครงสร้าง (Bracing), ข้อต่อ (Connection) และ ความเหนียวของโครงสร้าง (Ductility) เป็นสำคัญและก่อนการก่อสร้าง

แนวทางออกแบบอาคารรับมือ แผ่นดินไหววัสดุก่อสร้างต้องได้มาตรฐานคอนกรีตต้องมีกำลังรับน้ำหนักไม่น้อย กว่า 240 ก.ก./ตร.ซ.ม.หรือมากกว่านั้น เหล็กเส้นต้องมีเครื่องหมาย มอก.รองรับเสาเป็นโครงสร้างหลักที่ต้านแผ่นดินไหว เสาบ้านจึงต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ซ.ม. ยิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งต้านแผ่นดินไหวได้ดี เหล็กเส้นในเสาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 เส้น และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ม.ม.เสาทุกต้นต้องเสริมเหล็กปลอกขนาดไม่เล็กกว่า 6 ม.ม. หากเป็นขนาด 9 ม.ม. ได้ยิ่งดี โดยพันเป็นวงถี่ๆ รอบเหล็กแกน ส่วนโคนเสาและปลายเสาด้านบนต้องวางเหล็กปลอกอย่างน้อย 10 วง ในระยะ 50 ซ.ม. วัดจากปลายด้านบนและปลายด้านล่างของเสาทุกต้น โดยเฉพาะเสาชั้นล่างสุดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเสริมเหล็กปลอกขนาดไม่เล็กกว่า 6 ม.ม. ไม่น้อยกว่า 4 เส้น ตรงข้อต่อที่คานและเสามาบรรจบกัน โดยพันรอบเหล็กแกนในบริเวณข้อต่อ ควรพันเหล็กปลอกถี่ๆ บริเวณปลายคานเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นหลีกเลี่ยงต่อเติมส่วนต่างๆ ของโครงสร้างเอง เช่นการต่อเติมชั้นลอย เพราะอาจทำให้เสาปกติกลายเป็นเสาสั้น และ อาจทำให้ถูกเฉือนขาดได้ง่ายบ้านที่ชั้นล่างเปิดโล่งควรทำค้ำยัน ไม้หรือเหล็กจากมุมล่างของเสาต้นหนึ่งไปยังมุมบนของเสาต้นถัดไปเป็นรูปกากบาทเพื่อเพิ่มความแข็งแรงการก่อกำแพงอิฐต้องก่อให้ตลอดความสูงของเสาห้ามปล่อยให้มีช่องว่าง เพราะจะทำให้เกิดการเฉือนขาดได้ง่ายๆการก่อสร้างบ้านที่แข็งแรงควรมีวิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบและควบคุม การก่อสร้าง

ที่มา:applicadthai.com,sanook.com,nextplus.co.th

แนะนำบริษัท Nextplus บริการรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้าและโรงงาน บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดําเนินธุรกิจด้านงาน รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า พร้อมงานระบบไฟฟ้า ประปา ทั่วประเทศไทยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการบริการ ให้แก่ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุดในผลงาน ซึ่งบริษัท มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ครบทุกสายงาน ตามนโยบาย คือ “คุณภาพของงาน คือบริการของเรา”บริษัท เน็กซ์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลงานของเราทุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในทุกขั้นตอนของการติดตั้งและก่อสร้างจะมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจะส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า เราให้ความสำคัญ อย่างยิ่งทั้งด้านคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด• คุณภาพ – ผลงานของเราทุกโครงการมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด• ระยะเวลา – เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกร วางแผนงานให้ลูกค้า ควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด• งบประมาณ – เราสามารถดำเนินงานตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้บริการของเราได้แก่ : งานก่อสร้าง, งานสร้างคลังสินค้า และโรงงาน, งานห้องสตูดิโอและห้องเก็บเสียง
บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดที่อยู่ : 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230Fax : 02-138-6399Tel : 02-138-6398Email : info@nextplus.co.thFacebook : facebook.com/nextengineeringgLine : @nextplusWebsite: nextplus.co.th

Business Website Address: http://nextplus.co.th
Business Phone Number: 02-138-6398
Business Fax: 02-138-6399
บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Address: 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
10230
Short Business Description: บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทรับออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้า และโรงงาน ครบวงจร
ตั้งแต่ รับออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง ยื่นขออนุญาตและงานระบบทั้งหมด
โดยทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง ควบคุมงานทุกขั้นตอน
Long Business Description:

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดําเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าประปา งานออกแบบสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทุกภาค ในราชอาณาจักรไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการบริการ ให้แก่ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุดในผลงาน ซึ่งบริษัท มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ครบทุกสายงาน ตามนโยบาย คือ “คุณภาพของงาน คือบริการของเรา”

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลงานของเราทุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในทุกขั้นตอนของการติดตั้งและก่อสร้างจะมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจะส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า เราให้ความสำคัญ อย่างยิ่งทั้งด้านคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด
• คุณภาพ – ผลงานของเราทุกโครงการมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
• ระยะเวลา – เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกร วางแผนงานให้ลูกค้า ควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
• งบประมาณ – เราสามารถดำเนินงานตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้

บริการของเราได้แก่ : งานก่อสร้าง, งานสร้างโกดังและโรงงาน, งานห้องสตูดิโอและห้องเก็บเสียง, งานระบบไฟฟ้า

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ที่อยู่ : 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Fax : 02-138-6399
Tel : 02-138-6398
Email : info@nextplus.co.th
Facebook : www.facebook.com/nextplus.engineering
Line : @nextplus
Website: https://www.nextplus.co.th/

Business Website Address: https://www.nextplus.co.th/
Business Phone Number: 02-138-6398
Business Fax: 02-138-6399
Address: 88 ซอยนวลจันทร์ 42 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
10230
Short Business Description: บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทรับออกแบบและก่อสร้างคลังสินค้า และโรงงาน ครบวงจร
ตั้งแต่ รับออกแบบ เขียนแบบ รับเหมาก่อสร้าง ยื่นขออนุญาตและงานระบบทั้งหมด
โดยทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง ควบคุมงานทุกขั้นตอน
Long Business Description:

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดําเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าประปา งานออกแบบสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทุกภาค ในราชอาณาจักรไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการบริการ ให้แก่ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุดในผลงาน ซึ่งบริษัท มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ครบทุกสายงาน ตามนโยบาย คือ “คุณภาพของงาน คือบริการของเรา”
บริษัท เน็กซ์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผลงานของเราทุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าในทุกขั้นตอนของการติดตั้งและก่อสร้างจะมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจะส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า เราให้ความสำคัญ อย่างยิ่งทั้งด้านคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

• คุณภาพ – ผลงานของเราทุกโครงการมีมาตรการตรวจสอบวัดผลและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
• ระยะเวลา – เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกร วางแผนงานให้ลูกค้า ควบคุมระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด
• งบประมาณ – เราสามารถดำเนินงานตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการได้

บริการของเราได้แก่ : งานก่อสร้าง, งานสร้างโกดังและโรงงาน, งานห้องสตูดิโอและห้องเก็บเสียง, งานระบบไฟฟ้า

Business Website Address: https://www.nextplus.co.th/
Business Phone Number: 02-138-6398
Business Fax: 02-138-6399