Default title

ระบบโทรศัพท์

Sort By: Date postedDate last modified
ระบบโทรศัพท์ IP PBX ขนาดกลาง
Address: 10150
Business Genre:
Short Business Description: เราคือผู้จำหน่ายระบบโทรศัพท์ IPPBX ยี่ห้อ OpenVox และ Grandstream มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานตั้งแต่ ขนาดเล็กผู้ใช้งาน 1-3 คน ไปจนถึงระบบใหญ่ๆผู้ใช้งานระบบหลักร้อย
Long Business Description:

เรามีอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ IPPBX ยี่ห้อ OpenVox และ Grandstream หลายๆรุ่น เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่น Analog Gateway หรือ ATA , อุปกรณ์ E1 Gateway, อุปกรณ์ 3G Gateway
พร้อมบริการติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพ ทำงานด้านนี้มาโดยตรงกว่า 10 ปี ลูกค้าจึงมันใจได้ว่า จะได้สินค้าและบริการที่ดีแน่นอน

Business Phone Number: 02-077-2672