Skip to content

ผลกระทบหลังทำคีโม

ผลกระทบหลังทำคีโม ควรฟื้นฟูร่างกายอย่างไร
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้เข้ารับทำคีโม มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวจากเคมีบำบัดในระยะยาว
เบอร์โทรศัพท์:
0990564294
Address
ปทุมธานี 12120