Skip to content

ติดตั้งโทรศัพท์

Featured Listing
ระบบโทรศัพท์ IP PBX ขนาดกลาง Cloud PBX
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
เราคือผู้จำหน่ายระบบโทรศัพท์ IPPBX ยี่ห้อ OpenVox และ Grandstream มีอุปกรณ์รองรับการใช้งานตั้งแต่ ขนาดเล็กผู้ใช้งาน 1-3 คน ไปจนถึงระบบใหญ่ๆผู้ใช้งานระบบหลักร้อย
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-077-2672
Address
กรุงเทพมหานคร 10150