Skip to content

แบตเตอรี่สำรอง 2700 วัตต์

Featured Listing
CyberPower Smart App UPS Systems OLS3000ERT2UA เครื่องสำรองไฟฟ้า
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
CyberPower OLS3000ERT2UA เป็น UPS ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ทำการพัฒนาเป็น โทโพโลยีแบบแปลงคู่ออนไลน์เป็นพลังงาน Pure Sine Wave หรือเรียกว่าคลื่นบริสุทธิ์ที่ไร้รอยต่อสำหรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ดังนี้ เซิร์ฟเวอร์ , เครื่องบันทึกภาพ , NAS เป็นต้น
เครื่องสำรองไฟ OLS3000ERT2UA มีหน้าจอที่เป็น LCD หน้าจอสี เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งตั้งค่าได้อย่างง่ายดายและหน้าสัมผัสแบบรีเลย์ รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้สามารถตรวจจับอัตโนมัติของโมดูลแบตเตอรี่แบบขยายซึ่งสามารถตรวจจับปริมาณของโมดูลแบตเตอรี่เสริม หรือ Extended Battery Modules (EBM) ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพื่อประมาณเวลาทำงานของ UPS นอกจากนี้เครื่องสำรองไฟยังมีพัดลมปรับความเร็วรอบให้การจัดการความร้อนโดยอัตโนมัติตามกำลังไฟฟ้าเพื่อลดเสียงรบกวนและให้ความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150