Default title

น้ำตาลอ้อย100%

น้ำตาลอ้อย100%
น้ำตาลอ้อย100%
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ แท้ 100% หวาน หอม อร่อย
ที่สำคัญ เป็นกรรมวิธีของภูมิปัญญาชาวไร่อ้อย ราคาสายละ 30 บาท

สนใจสั่งซื้อโทร :
หรือซื้อได้ที่ บ้านหนองอีเลิง ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

0616798742
บ้านหนองอีเลิง ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
32170
  • น้ำตาลอ้อย100%

Send Message to listing owner

น้ำตาลอ้อย100%