Skip to content

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

  • by

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสายท่องเที่ยง กางเต้นท์ เดินป่า ชมธรรมชาติ กับข้อมูลอุทยานในประเทศไทย ทุกภาค ทุกจังหวัด

ภาคเหนือ

 

จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

แผนที่: https://maps.app.goo.gl/mNzyLFhrbJZ7sW6n7 เบอร์ติดต่อ: 088-407-9915

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

แผนที่: https://maps.app.goo.gl/vtz8ishWJcsMB7h56 เบอร์ติดต่อ: 093-790-0935

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 

จังหวัดเชียงราย

อุทยานแห่งชาติขุนแจ
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

 

จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติขุนขาน
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง – น้ำพุเจ็ดสี
อุทยานแห่งชาติผาแดง
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
อุทยานแห่งชาติออบขาน
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

 

จังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
อุทยานแห่งชาติลานสาง

 

จังหวัดน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
อุทยานแห่งชาติแม่จริม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

จังหวัดพะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติภูซาง
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
จังหวัดพิษณุโลก
อุทยานแห่งชาติแควน้อย
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
จังหวัดเพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 

จังหวัดแพร่

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติแม่เงา
อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง
อุทยานแห่งชาติสาละวิน

 

จังหวัดลำปาง

อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติดอยจง
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
อุทยานแห่งชาติแม่วะ

 

จังหวัดลำพูน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
จังหวัดสุโขทัย
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 

จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

 

จังหวัดนครพนม

อุทยานแห่งชาติภูลังกา
จังหวัดนครราชสีมา
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

จังหวัดมุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

 

จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

 

จังหวัดศรีสะเกษ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
จังหวัดสกลนคร
อุทยานแห่งชาติภูผายล
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
อุทยานแห่งชาติภูพาน
จังหวัดหนองบัวลำภู
อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ

 

จังหวัดอุดรธานี

อุทยานแห่งชาตินายูง – น้ำโสม
อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ – ภูพระบาท
จังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ภาคกลาง

 

จังหวัดสระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า

 

จังหวัดสุพรรณบุรี

อุทยานแห่งชาติพุเตย

ภาคตะวันออก

 

จังหวัดจันทบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

 

จังหวัดตราด

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

 

จังหวัดปราจีนบุรี

อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

จังหวัดระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด

 

จังหวัดสระแก้ว

อุทยานแห่งชาติตาพระยา
อุทยานแห่งชาติปางสีดา

ภาคตะวันตก

 

จังหวัดกาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 

จังหวัดราชบุรี

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

ภาคใต้

 

จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี

 

จังหวัดชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

 

จังหวัดตรัง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุทยานแห่งชาติเขานัน
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้

 

จังหวัดนราธิวาส

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง

 

จังหวัดปัตตานี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

 

จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

 

จังหวัดพัทลุง

อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า

 

จังหวัดภูเก็ต

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

 

จังหวัดยะลา

อุทยานแห่งชาติบางลาง

 

จังหวัดระนอง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน

 

จังหวัดสงขลา

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี

 

จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
อุทยานแห่งชาติเขาสก
อุทยานแห่งชาติคลองพนม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

admin
Author: admin

ฉันเอง